Hedret Liu Xiaobo i Fredsparken

Fakler lyste opp Fredsparken da Aktive Fredsreiser markerte menneskerettighetsdagen 10. desember.  Rundt 80 elever fra voksenopplæringen i Risør trosset snø og kulde for å delta på seremonien. I forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris ble Liu Xiaobo hedret gjennom nedleggelse av navnestein.

Elever i Fredsparken hedret Liu Xiaobo

Den Internasjonale Menneskerettighetsdagen markeres verden over, også i Risør. To elever fra VIRK- voksenopplæringen i Risør kommune innledet ved å sitere menneskerettighetserklæringens første artikkel: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

Akkurat frihet og menneskeverd stod sentralt i innleggene i Fredsparken. Blant annet ble det fremført to taler som la vekt på hva et godt liv vil si. Markeringen ble avsluttet med sangen ”Din tanke er fri”.

Menneskerettigheter og fredspris

Andrzei J. Marciniak legger ned stein i fredsparken

Polske Andrzei Jozef Marciniak la ned en stein med Liu Xiaobos navn på i Fredsparken. Xiaobo ble tildelt fredsprisen for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina.Ved å gi Liu Xiaobo fredsprisen slår Nobelkomiteen nok en gang fast sammenhengen mellom menneskerettigheter og fred.

Etter markeringen var det servering av gløgg og småkaker i 3. etasje på Fredshuset. Utdelingen av Nobels Fredspris ble vist på storskjerm for dem som var interessert i å høre Thorbjørn Jaglands og Liv Ullmanns ord om prisvinneren. Jagland vektla respekt for menneskerettighetene og Kinas ansvar i sin tale.

 - Vi kan til en viss grad si at Kina med sine 1.3 milliarder mennesker bærer menneskehetens skjebne på sine skuldre, slo Jagland fast

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE