Den Internasjonale Ungdomsdagen

Av Marit Langmyr

12. august blir den Internasjonale Ungdomsdagen markert for 10. gang og temaet er ”DIALOG OG GJENSIDIG FORSTÅELSE”. Markeringen er starten på FNs internasjonale år for ungdom, bakgrunnen for året er at man vil styrke ungdommens engasjement og deltakelse. FN bidrar til dette gjennom å samle alle feiringer, markeringer, seminarer og andre måter ungdom kan involvere seg i.

Den Internasjonale ungdomsåretFN inviterer blant annet til videokonkurranse der man kan fortelle verdens ledere hva du syns om tusenårsmålene.

”Dialog og forståelse” er et tema som Aktive Fredsreiser er opptatt av. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider vi for å styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller. Dette gjør vi ikke minst gjennom skoleturene gjennom Tyskland og Polen. Vi vil videre støtte opp under ungdoms engasjement gjennom fredsklubben vår Active for Peace (www.activeforpeace.org).  Active for Peace ønsker å bygge en bro fra inspirasjon til handling gjennom blant annet utveksling av informasjon og kunnskap.

Generalsekretærens budskap

Ungdom- Jeg blir ofte inspirert av de unges godhet, talent, og idealisme. De gjør en viktig innsats når det gjelder å oppnå tusenårsmålene sier generalssekretæren i forbindelse med den internasjonale Ungdomsdagen.

Av ungdom mellom 15 og 24 år lever 87 prosent i utviklingsland. Denne gruppen har blitt hardt rammet av den globale økonomiske krisen. Ikke minst når det gjelder tap av utdannelse og arbeid. Nå når den økonomiske situasjonen er i ferd med å stabiliseres må de unges behov prioriteres.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE