Landeskogen Peace Center

Aktive Fredsreiser har opprettet et ideelt selskap som har fått navnet Landeskogen Peace Center. 5. juli ble bygningen offisielt overrakt fra Bygland kommune til Landeskogen Peace Center v/daglig leder Helga Arntzen.

I sommer vil det være full aktivitet med å stoppe forfallet på bygningene og tilrettelegge for et fredssenter.

Signering av kontraktDen flotte utsikten og naturenLandeskogen ligger i naturskjønne omgivelser i Byglandsfjord. Selve hovedbygningen er på 5000m2, og er en praktbygning med lang historie. Målet er å opprette et møte- og konferansesenter for miljø, utvikling og fredsspørsmål. Man håper også at fredssenteret vil bli et samlingssted for europeisk ungdom, blant annet gjennom årlige sommerleirer.

HovedbygningenI det store hovedhuset er planen å opprette fredsutstillinger hvor fredsorganisasjoner fra hele verden kan profilere sitt fredsarbeid. I forbindelse med disse utstillingene vil det bli utformet undervisningsopplegg for skoleklasser.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE