Sommerfest på Landeskogen

Flott og fredlig var beskrivelsene som gikk igjen blant de frammøtte på Landeskogen sist lørdag. Aktive Fredsreiser arrangerte sommerfest og bortimot møtte 150 mennesker opp. Lokale, Risørfolk og andre langveisfarende fikk se det ferdige resultatet av utvendig oppussing av hovedbygningen. Daglig leder Helga Arntzen planlegger nå videre drift og utvikling av Fredssenteret.

Fest på Landeskogen- Hvis det er noen som kan gjennomføre dette er det Helga, sa vekter John Thomas Axelsen på bussen som var satt opp fra Risør.  Han var leid inn som reiseleder for anledningen og underholdt med informasjon om stedene langs veien og humoristiske lokalhistorier.
Ordfører i Bygland, Knut A. Austad ledet programmet på sommerfesten som blant annet besto av felemusikk, diktlesing og informasjon om
Vekter John Thomas, Helga og Ordfører KnutLandeskogens historie. Stedet har hatt mange funksjoner gjennom årene, blant annet som lungesanatorium og asylmottak. Det var flere av dem som møtte opp på sommerfesten som tidligere hadde arbeidet på Landeskogen. De syns det var spennende at stedet nå skulle få nytt innhold.

Omfattende arbeid

Pris til arbeiderne v/AndreasGjennom sommeren har det skjedd mye på kort tid.  Åtte arbeidere har stått på for å stoppe forfall og legge grunnlaget for et Fredssenter. På sommerfesten fikk arbeiderne skryt av Helga Arntzen for deres innsats. Tilhørerne var imponert over alt arbeidet som var lagt ned.

Arntzen la også frem sine visjoner for Landeskogen. Etter utvendig oppussing er det innholdet på fredssenteret som står for tur. Det gjelder blant annet innvendig restaurering, utforming av utstillinger, oppstart av ulike prosjekter og kontakt med samarbeidspartnere.

Ressursmøte

- Framover trenger vi råd og veiledning fra gode og konstruktive krefter på ulike nivåer, sa Arntzen på sommerfesten.

Mandag innviet hun den nye konferansesalen med et ressursmøte for å diskutere Landeskogens framtid.
KonferansesalenLillian Hjort fra Menneskerettighetsakademiet, Ordfører Knut A. Austad og Hedda Langemyr fra Norges Fredsråd var blant de åtte personene som kom med gode råd og veiledning til videre drift og utvikling. Menneskerettighetskurs for asylsøkere, fredsstier, ulike utstillinger med undervisningsopplegg og nettbaserte studier er eksempler på prosjekter man vil arbeide med fremover.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE