Hyllest av Nelson Mandela

18 juli fyller Nelson Mandela 92 år, i år vil feiringen få en ny dimensjon. FNs generalforsamling har bestemt at dagen skal markeres årlig for å hedre Mandelas bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter i verden.

Nelson Mandela vil bli den første nålevende personen som får sin egen internasjonale dag.

Nelson Mandela
Foto: South Africa the Good News

Aktive Fredsreiser vektlegger enkeltmenneskes engasjement og mulighetene til å forandre kursen verden er i. Derfor er Nelson Mandela et av våre store forbilder og vi mener denne dagen er viktig å markere verden over.

Nelson Mandela satt 27 år i fangeskap, blant annet på Robben Island. I sin selvbiografi Veien til frihet (1994) skriver han:
Ingen blir født med hat til et annet menneske på grunn av vedkommendes hudfarge, bakgrunn eller religion. Folk må lære å hate, og hvis de kan lære å hate, kan man lære dem å elske, for kjærligheten er mer naturlig for menneskenes hjerte enn det motsatte. Selv i den dystreste tid i fengselet da kameratene mine og jeg ble presset til den ytterste grensen av hva vi kunne tåle, kunne jeg se et glimt av menneskekjærlighet hos en av vaktene, kanskje bare i et sekund, men det var nok til å trøste meg og få meg til å holde ut. Menneskets godhet er en flamme som kan skjules, men aldri slukkes.

Tross alle årene i fengsel mistet ikke Mandela troen på forsoning og menneskets iboende godhet. Han var sentral i frigjøringskampen i Sør- Afrika og forsoningsprosessen i tiden etter apartheidsregimets fall. Sammen med Sør-Afrikas daværende president Frederik Willem de Klerk, fikk Mandela Nobels fredspris i 1993. Mandela ble president i Sør-Afrika i 1994 etter det første frie valget i landets historie.

På nettet er det opprettet en egen side for Nelson Mandela dagen. Der kan du blant annet få tips til hva du kan gjøre i forbindelse med markeringen: www.mandeladay.com
Les mer om Nelson Mandela på Aktive Fredsreisers hjemmeside:

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE