Menneskerettighetsdagen

Av Marit Langmyr

10. desember er den Internasjonale Menneskerettighetsdagen. Denne dagen blir også Nobels Fredspris delt ut til Liu Xiaobo. Aktive Fredsreiser markerer dette med å legge ned stein i Fredsparken. Elever på VIRK - voksenopplæringen i Risør bidrar med taler og dikt.

Liu Xiaobo
Tegnet av Naungng Zaw

I 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Siden 1950 har dagen blitt markert for å belyse menneskerettighetene og brudd på disse. I dag er menneskerettighetserklæringen det mest oversatte dokumentet i verden, og har kommet ut på 360 språk.
Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det fremdeles viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Markering i Fredsparken

Klokken 12.00 på fredag er det markering i Fredsparken i Risør. Elever på voksenopplæringen bidrar med dikt og taler.

Etter markeringen er det servering av gløgg på Fredshuset og mulighet for å se utdelingen av Fredsprisen på storskjerm.

Årets stein

I Fredsparken ligger det en stein for enhver vinner av Nobels Fredspris og det har allerede blitt en tradisjon at samme dag som prisen overrekkes i Oslo, legges en ny stein i Fredsparken. I år bærer denne steinen Liu Xiaobos navn.

Fredspris til menneskerettighetsforkjemper

Liu Xiaobo er dømt til 11 års fengsel for ”oppfordring til undergraving av statens makt” etter at han var med å lage demokratimanifestet Charta 08. Nobelkomiteen mener at gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina. Utdelingen av prisen har vakt sterke reaksjoner i landet. En tom stol vil representere Liu Xiaobo under nobelseremonien.

Fakkeltog for Liu Xiaobo

FakkeltogOver hele landet markeres menneskerettighetsdagen og utdelingen av Nobels Fredspris. I Oslo arrangeres det fakkeltog fra Youngstorget klokken 18.00.
Kan du ikke være med på fakkeltoget i Oslo eller markeringen i Risør er det mange andre muligheter du kan vise din støtte på.
Blant annet har Amnesty opprettet en aksjon som du kan signere.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE