Motstandskampens dag 9. mai 2010

9. mai minnes vi dem som ga sitt liv for at vi igjen skulle få oppleve å leve i et fritt land. Dagen er valgt fordi det var den dagen nazistene tok livet av leder for motstandsbevegelsen på Agder, major Arne Laudal. Sammen med 5 andre motstandsfolk fra Agder ble de skutt på Trandum 9. mai 1944.

Bauta Risør

Stiftelsen Arkivet startet i 2007 en ny tradisjon ved å markere Motstandskampens dag i Agder. I år ble dagen markert i Risør og Gjerstad som et samarbeids-prosjekt mellom kommunene og Stiftelsen Arkivet. Lagdommer Hanne Sophie Greve holdt tale begge steder og skolekorpset spilte.

Programmet ble avsluttet ved Fredsparken der Ingvild Bjerke fra Risør Videregående skole holdt en engasjerende appell om frihet. Etter appellen ble de fremmøtte invitert inn på gratis vafler og kaffe i kafeen på Fredshuset.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE