Nobels Fredspris 2010

Alfred Nobel Fredspris 2010

”Ingen makt kan blokkere menneskets ønske om frihet” skrev Liu Xiaobo i Aftenpostens kronikk tidligere i år. Fredag 8. oktober ble han tildelt fredsprisen for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Den Norske Nobelkomiteen slo dermed nok en gang fast at det er en nær sammenheng mellom menneskerettigheter og fred.

Aktive Fredsreiser gratulerer Liu Xiaobo med fredsprisen. Denne tildelingen er en viktig motivasjon for andre opposisjonelle som kjemper for demokrati og rettigheter i Kina.

Liu Xiaobo er dømt til 11 års fengsel for ”oppfordring til undergraving av statens makt” etter at han var med å lage demokratimanifestet Charta 08. Nobelkomiteen mener at gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina. Utdelingen av prisen har vakt sterke reaksjoner i landet. Blant annet ble TV-skjermene mørklagt og internettsider sensurert da nyheten om fredsprisen ble offentliggjort.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE