Aktive Fredsreiser kondolerer

Roser i mur

Aktive Fredsreiser er sjokkert over ugjerningene i Oslo og på Utøya. Våre tanker går til alle som har mistet sine nærmeste.

Vi takker for alle sympatierklæringer og kondolanser Aktive Fredsreiser, som en norsk organisasjon, har fått fra samarbeidspartnere og venner over hele verden. Vi har fått henvendelser blant annet fra Aktive Fredsreiser Peace Center i Gambia, ledelsen i landsbyen Sutukoba og venner i Tyskland. Vi vil overbringe disse henvendelser videre til Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF ved leder Eskil Pedersen.

Aktive Fredsreiser er, sammen med alle internasjonale samarbeidspartnere, sjokkert over angrepet på norsk demokrati, de universelle menneskerettighetene og det allmenne menneskeverd. Vi er spesielt rystet over at så mange engasjerte ungdommer har mistet livet i en meningsløs massakre.

Aktive Fredsreiser arbeider målbevisst videre for fred, menneskerettigheter og menneskeverd med ungdom som den viktigste målgruppen. Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Under er det noen av de hilsninger vi har fått fra våre samarbeidspartnere og venner i utlandet som ønsker å vise sin medfølelse i det som har skjedd i Norge.

Rose

"The people of Sutukoba, the Gambia, would like to send to the people and the government of Norway. Our heart felt condolences for the horrific dead of those two terrific and sucking attacks in such a peaceful land. Accept our sympathy. From Saikou Fatty

Folket i Sutukoba, Gambia, ønsker å sende til folket og Regjeringen i Norge. Våre hjerter er fylt med kondolanser vedrørende de døde i disse to grufulle angrep i et så fredlig land. Godta vår sympati.
Hilsen Saikou Fatty
24.07.2011"

Rose

" Halo Helga!
Sind in Gedanken bei Euch. Da hat sich ja Dein Ansatz mit der Arbeit gegen Rechts sehr bewahrheitet und gibt es wohl auch noch viel zu und nicht nur bei euch im Land.
Grusse Rainer und Lisa, Versöhnungskirche Berlin

Hallo Helga!
Er i tankene hos dere. Ditt arbeide mot høyreekstreisme har blitt veldig bekreftet og det er fremdeles mye å gjøre, ikke bare hos dere.
Hilsen Rainer og Lisa, Forsoningskirken Berlin
24.07.2011 "

Rose

"We are thinking of our friends in Norway at this very sad time.
From the Centre for Dialogue and Prayer, Oświęcim/Auschwitz we send you our prayers and sympathy.
Director and the staff CDIM Oświęcim

Vi tenker på våre venner i Norge i denne triste stund. Fra Center for Dialog og bønn, Oświęcim/ Auschwitz sender vi våre bønner og sympati.
Leder og medarbeidere CDIM Oświęcim.
23.07.2011 "

Rose

"Dear Friends!
We are with YOU on this sad and tragic days! We send you condolences and our sorrow! Be strong and with hope - that your work you do - is absolutely necessary!!!
With love yours friends Roma and Paula with family
Krakow 23.07.2011

Kjære venner!
Vi er med deg i disse tragiske dager! Vi sender deg kondolanser og vår sorg! Vær sterk og med håp - at arbeidet du gjør - er absolutt nødvendig.
Med vennlig hilsen fra dine venner Roma og Paula med familie
Krakow 23.07.2011"

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE