Vi må lære ungdommen sivilt mot

Flaggborg

Det ble en verdig 66 årsmarkering av KZ Buchenwalds frigjøring. Talene oppfordret oss til å lære framtidige generasjoner til å ta vare på demokratiet

Norske deltagere på markeringen
Gunn Heidi Stø, Uwe Arntzen, Helga Arntzen, Elling Kvamme og Julie Kvamme foran den norske kransen.

Den Norske Buchenwaldforening deltok på minnemarkeringen 66 år etter frigjøringen av KZ leiren Buchenwald. Representanter fra Norge var: Tidligere fange Elling Kvamme, Julie Kvamme (datter), og fra Aktive FredsreisUer Helga Arntzen, Gunn Heidi Stø og Uwe Arntzen.

Det var en verdig markering med flaggborg som representerte alle nasjonalitetene til fangene som satt i Buchenwald. På appellplassen er det en minneplate hvor alle nasjonene er nevnt. Rundt denne platen ble det foretatt en kransnedleggelse og ett minutts stillhet til minne om de som døde under fangenskapet.

Talene av Bertrand Herz (formann i den Internasjonale Buchenwald komité, IKBD) og Romani Rose (formann for det tyske Sinti og Romani senter for dokumentasjon og kultur) hadde som tema viktigheten av å huske den grusomme historien og ålære av den.

Europa i dag har utfordringer mht rasisme, sjikane, drap av minoriteter og økende tilslutning til høyreekstreme grupperinger. Dette må vi ikke stilletiende se på, men lære av de modige kvinner og menn som påtross av høy risiko for seg selv og sine familier fortsatte sin kamp mot urett.


Romani Rose holdt tale under markeringen hvor han oppfordrer oss til å lære ungdommen sivilt mot

”Det er en tung byrde å vite at stemmene til tidsvitnene gradvis blir stille. Desto viktigere er det at hjerte og hjerne til kommende generasjoner blir fylt med demokratiske verdier og kunnskap om menneskerettigheter. For å kunne lære ungdommen sivilt mot for å bevare demokratiet trenger man eksempler fra historien som rollemodeller. Disse kvinner og menn er slike modeller”.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE