Dominosteiner i Fredsparken

9 dominosteiner fra 20 årsmarkeringen for Berlinmurens fall presenteres 21. juni klokken 18.00 i Fredsparken. De symbolske steinblokkene har vært stilt ut flere steder i Europa, og nå er det Risør som er neste stopp.

Dominosteiner

Initiativet til å dekorere steiner ble tatt av Aktive Fredsreiser. De symbolske steinene er 2.5 meter høye, og var blant 1000 steiner i dominofallet som symboliserte murens fall under markeringen i Berlin i 2009.

 Ungdomsskolene som dekorerte steinene er:

  • - Røros
  • - Risør
  • - Lund
  • - Flekkefjord
  • - Sande
  • - Blomdalen
  • - Marikollen
  • - Bokn
  • - Tangenåsen

Ungdommene ble oppfordret til å la sine egne tanker og inntrykk av den kalde krigen og Berlinmuren komme til utrykk i det de tegner på de symbolske steinene, forteller Helga Arntzen, daglig leder ved Aktive Fredsreiser. 

”Make love not walls”

Jenter fra Risør ungd.skole

Blant ungdomsskolene som dekorerte stein var Risør ungdomsskole. En gruppe på ni elever fikk i oppgave å komponere motivet. De tenkte først stille og hver for seg, før de i fellesskap plukket ut de beste ideene og satt dem sammen til et felles motiv.

På den mørke siden er muren hel og over muren står teksten – ”look at the other side of the wall”. Den andre siden er i lysere farger og muren er ikke lenger hel. I midten av muren er det malt en fredsdue med oppfordringen ”make love not walls”.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE