Aktive Fredsreiser og E coli

Mange av våre kunder ringer til oss i disse dager og utrykker bekymring i forhold til våre reiser i henhold til E coli-utbruddet i Nord-Tyskland. Aktive Fredsreiser følger utviklingen nøye og er oppdatert på situasjonen.

Aktive Fredsreiser er i kontakt med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

Det de sier er at de følger forløpende med på hva Tyske helsemyndigheter sier, og de har telefon kontakt hver dag med EU-landene om utviklingen.

Tyske matmyndigheter melder at sannsynlig smittekilde i det pågående utbruddet forårsaket av E coli O104 i Tyskland, er spirer.

Utbruddstammen er ikke påvist i spirer, men i epidemiologiske studier. Distribusjonsdata peker med stor sannsynlighet mot spirer fra en spesifikk produsent. Tyske myndigheters råd om ikke å spise tomat, agurk og salat bortfaller, mens råd om å ikke spiser spirer opprettholdes.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet mener man bør følge visse forebyggende tiltak mot E colienteritt

* All mat man spiser bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.

* God håndhygiene - vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før måltider. Bruk Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Aktive Fredsreiser sender med hånddesinfeksjon med alle bussene.
For mer informasjon kan dere følge med på sidene til:

Folkehelseinstituttet (åpnes i ny fane)
Mattilsynet (åpnes i ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE