Fellesskap og solidaritet

Tirsdag 8. mars var det fullt hus på Fredshuset da rundt 60 kvinner og menn møtte opp for å markere kvinnedagen. Inntrykket var at markeringen handlet mer om fellesskap og solidaritet mellom kvinner enn at det var en kampdag.

Appell

Inga Halvorsen åpnet med sangen ”Gabriellas song”, før Anne Stien Grimsrud, Sofija Gujic, Åsta Hegdahl og Ruqia Abdullahi Ali fra Røde Kors kvinnekafè ønsket velkommen.

Kvinnenes tale ble holdt av Cèline Thommesen som belyste likestilling fra flere interessante innfallsvinkler.

Solidaritet med kvinner i andre land ble vektlagt da Pål Holte fortalte om Amnestys 8. mars aksjon. Amnesty har en pågående aksjon mot totalforbudet mot abort i Nicaragua. Den strenge lovgivningen har blant annet ført til at jenter og kvinner som har spontanabortert kan risikere å bli mistenkt og straffet for å ha tatt abort. Samtidig knebles ytringsfriheten. De som er i mot loven tør ikke å si fra i redsel for å bli straffet.

I løpet av kveden var det også satt av tid til en pause der man fikk mulighet til å prate med de andre fremmøtte. I tillegg til Inga Halvorsen, var de musikalske innslagene ved Hanne Gryting og No Bells. I år som i fjor ble markeringen avsluttet med burmesisk dans og afrikanske rytmer.

Markeringen var et samarbeid mellom Røde Kors kvinnegruppe, Amnesty Gruppe 126, Sutukobas venner og Fredshusets venner.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE