FN-dagen og Trommer for Fred

24. oktober markeres FN-dagen over hele landet, spesielt på skoler. En enkel og meningsfull aktivitet denne dagen er Trommer for Fred. Meningen bak denne bevegelsen er at dialog må erstatte krig over hele verden. Alle kan delta fra trommeslagere med avanserte trommesett til de som vil spille med det de har for hånden.

Trommer for fred - illustrasjon

Med utgangspunkt i Landeskogen Peace Center i Bygland og Fredshuset i Risør satte Aktive Fredsreiser 2.oktober i gang fredstrommer - "Drumming for Peace" - som ga gjenlyd i flere land i verden. Denne aktiviteten egner seg også på FN-dagen.

Hva kan man gjøre:

- Start gjerne med et innslag forbundet med fred eller humanisme etter eget valg
- 5 minutter med tromming
- Film eller ta bilder av DIN versjon av «Drumming for Peace». Overfør hilsninger til “Drumming for Peace” facebook side. Det er  
  ekstra populært med bilder og kortfilmer (1-2 minutter), eller send det på e-post drummingforpeace@aktive-fredsreiser.no
- Avslutt seansen med et dikt eller sang. Ett eksempel: FN-bønnen (se under)
- Skriv og signer en fredsappell til lokale politikere

FN-BØNNEN

Planeten jorden er bare en stjerne i verdensrommet. 
Det er vår plikt å gjøre den om
til en planet der alt levende ikke lenger trenger lide under krig, sult og frykt
og ikke lenger er helt fornuftsstridig splittet av
rase, hudfarge og ideologi
Gi oss mot og styrke til å begynne
på denne oppgaven i dag,
slik at våre barn
og våre barns barn
en dag kan bære navnet
Menneske - med stolthet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE