Hvite Busser og Aktive Fredsreiser samarbeider

Hvite Busser og Aktive Fredsreisre samarbeider

Aktive Fredsreiser og Hvite Busser til Auschwitz er hovedaktører innen holdningsskapende skoleturer for ungdom til Tyskland og Polen. De to organisasjonene har blitt enige om å samarbeide nært om grunnleggende målsettinger og utfordringer.

- Vi får stadig tilbakemeldinger på hvor viktige turene til Polen og Tyskland er for nye generasjoner av ungdom. Vårt langsiktige mål er å få turene som en integrert del av undervisningen i skolen. De skolene som klarer dette i dag skaper de sterkeste holdningene mot nynazisme, rasisme og intoleranse, sier direktør Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Også kunnskapsminister Kristin Halvorsen har uttalt at det må arbeides bevisst mot rasisme og jødehets i skolene. I en rapport som ble lagt fram i juni i år svarte over halvparten av elevene i skolene i Oslo at de hadde hørt ordet jøde brukt som skjellsord. Regjeringen vil bevisst arbeide mot rasisme og antisemittisme og oppfordrer blant annet skolene til å markere Holocaustdagen hvert år.

Eidsvågkomiteens rapport "Det kan skje igjen" slår fast at skoleturene til Tyskland og Polen er viktige for å vaksinere mot alle rasistiske og totalitære ideologier og skape større bevissthet om historien. Komiteen oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å integrere skoleturene sterkere i skolens arbeid.

For at turene skal integreres i skolen må forholdene legges til rette. Gratisprinsippet i norsk skole representerer viktige verdier i vårt samfunn, men den varierende tolkningen har ført til at færre ungdommer får muligheten til å dra på skoletur.

- Hvite Busser og Aktive Fredsreiser deler målsettingen om at flest mulig ungdommer skal få oppleve en skoletur til Tyskland og Polen. Dermed er forståelse av gratisprinsippet et av de viktigste samarbeidsområdene, sier styreleder Trond Crame i Hvite Busser.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE