Ingen mennesker er ulovlige

I Norge lever det i dag flere tusen papirløse flyktninger. Dette er en sårbar gruppe som mangler grunnleggende menneskerettigheter og trygghet.  Ulike organisasjoner lanserte 31. august 2010 en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon. Aktive Fredsreiser har tilsluttet seg denne kampanjen.

Et av tiltakene er å trykke opp 10 000 postkort adressert til Justis- og politidepartementet. På postkortene, som alle er adressert til Justis- og politidepartementet og med mulighet for den som ønsker å selv skrive under, står det:

“Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år nesten uten rettigheter, og ofte i stor nød. 36 organisasjoner har derfor lansert en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon og for å kreve en løsning.

Hvis du går inn på denne nettsiden, kan du se en pdf av postkortene, (åpnes i ny fane).

Les mer om de papirløse på www.papirlose.no (åpnes i ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE