Lidenskapen i livet

Norges største kvinnemagasin Tara har denne måneden viet hele ni sider til å informere om Helga Arntzens innsats og engasjement i Gambia. Artikkelen er del av en serie som kalles “Lidenskapen i livet” der seks norske kvinner forteller sin historie. Felles er at de har fulgt sitt hjerte, og at det har ført dem til ulike steder i verden.

Helga er mest kjent for opprettelsen av skoleturer for ungdom med Hvite Busser og Aktive Fredsreiser, men hun engasjerte seg også tidlig i utviklingsarbeid.  I 1982 startet hun organisasjonen Sutukobas Venner. I de snart 30 årene organisasjonen har eksistert har det blitt gjennomført en rekke prosjekter i Gambia, spesielt med vekt på utdanning. Organisasjonen tilbyr landets rimeligste fadderbarn-ordning, for et år betaler man 250 kroner for en elev i grunnskole. I dag formidler Sutukobas Venner 850 fadderbarn. Flere av disse faddebarna har nådd universitetsnivå, noen av dem som de første fra landsbyen Sutukoba. Fadderbarna mottar støtte fra faddere over hele Norge, også ungdom som reiser med Aktive Fredsreiser bidrar. Overskuddet av skoleturene går til fredsarbeid, og en del av dette overskuddet støtter utdannelsen til 176 elever i Gambia. I tillegg har det blitt opprettet to høyskoler, og i år innvies en universitetsbygning.

Sutukobas Venner støtter også andre prosjekter, blant annet:

* Bygging av 12 brønner
* 800 kvinner har fått utdelt hvert deres jordstykke.
* Opplæring i ulike håndverk og matproduksjon
* En rekke helseprosjekter

Alle prosjektene foregår på landsbyens egne premisser, og bygger på FNs tusenårsmål.

Helga er opptatt av at alle kan bidra med noe, det trenger ikke være mye som skal til før det nytter. Å skape fred handler om å skape håp i håpløsheten, sier Helga i artikkelen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE