Helga Arntzens takketale - Tysk fortjenstorden

Av Helga Arntzen

Ærede ambassadør Detlev Rünger, ærede tilstedeværende.

Takk for den store æren som jeg har blitt vist i dag, ved tildelingen av "Verdienstkreuz am Bande" fra forbundsrepublikkens president Christian Wulff.


Helga Arntzen og ambassadør Detlev Rünger. Foto: Uwe Arntzen

En så stor ære for mitt arbeid har jeg ikke en gang i mine villeste drømmer kunne forestilt meg.
Denne store utmerkelsen betyr i flere henseende mye for meg.

Først av alt er det et kvalitetsmerke for mitt utrettelige arbeid med å vise norske ungdommer det nye Tyskland og å  lære av historien. Videre at de i fremtiden engasjere seg for menneskerettigheter og menneskenes iboende verdighet. I år reiste 12 625 elever, lærere og foreldre med Aktive Fredsreiser til Tyskland.

Totalt har det reist 264 000 ungdommer på temareiser som jeg har vært opphav til.

Gjennom denne utmerkelsen håper jeg, at jeg igjen kan få kraft til å få tyske ungdommer til Norge og arrangere reiser for tyske og norske ungdommer sammen. Dette har lenge vært min drøm.

Jeg er stolt av det nye Tyskland og av EU.

Etter krigen ville jeg vekk fra Tyskland. Alt var så uhyggelig. Det var ikke enkelt å være tysk.
Men etter at jeg kom til Norge oppdaget jeg at det heller ikke var enkelt å være tysk i Norge.
Derfor bestemte jeg meg å flytte tilbake til Tyskland, men det gikk ikke. Jeg var blitt norsk statsborger og det forelå på det tidspunktet (1980) ingen avtaler mellom Norge og Tyskland.
I dag er jeg en stolt tyskfødt norsk statsborger i Norge.

Tyskland har tatt et oppgjør med sin fortid, har solide demokratiske grunnmurer hvor menneskerettigheter og menneskenes verdighet blir høyt aktet.

Jeg blir veldig rørt over at mitt arbeide blir sett og aktet i Tyskland.

Jeg vil her benytte anledningen til å takke alle medarbeidere, rådgivere, reiseledere, tidsvitner, venner og familie for all støtte jeg har fått og for deres innsatsen for fredsarbeidet. Denne æren tilhører oss alle.

Jeg håper, at vi i fremtiden også kan bidra med bekjempelse av høyreekstreme krefter i Tyskland.

Verden har blitt bedre, selv om det enda er masse å gjøre for å oppnå rettferdighet for alle.

Den største opplevelsen jeg har hatt var Berlin-murens fall. I dag er det fantastisk å oppleve hvordan mennesker over hele verden kjemper for frihet. Vi må alle sammen støtte deres kamp for menneskerettigheter og menneskenes verdighet.

Enda en gang takk for denne store æren som jeg er blitt vist i dag.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE