Trommer for Fred starter på Landeskogen

Trommer for Fred

På Mahatma Ghandis fødseldag 2. oktober inviterer Landeskogen Peace Center mennesker over hele verden til å delta på kampanjen "Trommer for fred"- Drumming for Peace. Med dette ønsker fredssenteret å markere den globale fredstanken på en enkel, men effektiv måte. Alle kan delta fra trommere med avanserte trommesett til de som vil spille med det de har for hånden.

Trommer for Fred blir markert 2. oktober med åpne arrangementer både på Landeskogen Peace Center i Bygland og i Fredsparken i Risør.

Fra Gambia til Bygland

Begrepet "talende trommer" kommer fra Afrika, og viser til trommer som en måte å kommunisere på. Talende trommer kan spre budskap raskt, over store avstander og uavhengig av tradisjonelle språk. Nettopp dette er noe av poenget med ”Trommer for Fred”.

Kampanjen er et initiativ fra Landeskogen Peace Center i Bygland, og har allerede blitt en global bevegelse. Flere land er representert i prosjektet, blant annet gjennom Aktive Fredsreiser Peace Foundation i Gambia og et fredshus i Kongo. Kongo har vært gjennom årtier med brutal krig og undertrykking og ønsker gjennom den globale trommestafetten å gi lyd til et ønske om fred og forsoning i eget land.

Global bevegelse

Man har opprettet en egen side på facebook der alle kan legge ut bilder og filmklipp av trommingen
- Meningen med Trommer for fred er at alle skal kunne delta og kommunisere uavhengig av landegrenser og språk- fra Rio til Beijing. Vi håper at denne bevegelsen sprer seg til alle verdensdeler, sier administrerende direktør i Aktive Fredsreiser og Landeskogen Peace Center Helga Arntzen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE