Rydd for livet!

Søndag 23. oktober arrangerer NRK verdens største innsamlingsaksjon. I år går de innsamlede midlene fra TV-aksjonen til Norsk Folkehjelps arbeid med fjerning av miner og klasebomber. Aktive Fredsreiser støtter aksjonen og oppfordrer alle om å ta godt i mot bøssebærerne.

Rydd for livet TV-aksjonen Norsk Folkehjelp

I flere deler av verden lever mennesker med en daglig trussel om å bli skadet eller drept av miner og klasebomber. I tillegg til de menneskelige lidelsene representerer landminer et alvorlig hinder for sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnene såvel som i statene. Norsk Folkehjelp har lang erfaring og kompetanse på dette feltet, og rydder i dag eksplosiver i 15 av de hardest rammede landene.
Årets TV-aksjon vil bidra til at flere menneskeliv blir reddet. For bare 200 kroner kan Norsk Folkehjelp rydde 10 kvadratmeter fri for miner og klasebomber.

Minerydding i Kambodsja

Aktive Fredsreiser har i flere år har vi vært engasjert i mineryddingsarbeidet i Kambodsja. Etter tre tiår med konflikt er Kambodsja et av landene der flest blir drept eller skadet av landminer og klasebomber. I år er vi med i komiteen for TV-aksjonen i Risør.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE