Ærespris til Helga Arntzen

Av Ordfører Per Kr. Lunden

Kjære fredsvenner

Jeg vil benytte anledningen til å takke for en interessant og lærerik dag.

Jeg vil gjerne gi en spesiell honnør til Helga Arntzen. Hun har en visjon om at fred kan skapes av vanlige mennesker. Og at ungdoms kunnskap og engasjement er avgjørende for å sikre fred, toleranse og respekt. Alle kan bidra til å skape en bedre verden.

Vi er stolte av Aktive Fredsreiser og Helga Arntzen i Risør. Hun har brukt egne erfaringer fra barndom og ungdom i Tyskland til å etablere en stor bedrift. Hun har gjort noe konkret med sin idealisme og sitt engasjement. For skoleelever i Risør, og resten av landet, regnes en tidsregning før og etter skoleturene med Aktive Fredsreiser. Virksomheten har skapt holdninger i en hel generasjon.

Uten Helga Arntzen hadde ikke Risør vært så sterkt knyttet til arbeidet for fred, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet. Helga er i dag direktør i Aktive Fredsreiser og hun tok for 20 år siden initiativ til å etablere Hvite busser til Auschwitz. Hun er anerkjent både av Norge og Tyskland for sitt viktige arbeid. Da er det selvsagt på tide at også Risør kommune gir Helga Arntzen vår offisielle og synlige anerkjennelse.

Risør kommune har en egen ærespris som er en ekstra honnør til personer eller institusjoner. De som mottar prisen skal i tillegg til å ha lokal forankring, også har oppnådd en nasjonal eller internasjonal posisjon gjennom sitt arbeid. Dette arbeidet skal markedsføre Risør på en positiv måte.
Risør kommunes ærespris har ingen fast dato for søknad eller utdeling. Prisen ble opprettet i 1992 og har tidligere vært tildelt:
* Erik Mykland
* Bernt Lauritz Larsen
* Leif Nilsen
* Leif Ove Andsnes
* Lars Anders Tomter

Nå har et enstemmig formannskap vedtatt å dele ut Risør kommunes ærespris til Helga Arntzen for hennes arbeid for fred og forsoning og for å ta satt Risør på det internasjonale kartet som en fredsby. Jeg vil be Helga komme opp og motta prisen som en et kunsthåndverk av Bibiche Mourier og et diplom.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE