Ungdomsutveksling for fred og forsoning

Aktion Sühnezeichen

Organisasjonen Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) har i over 50 år arrangert ungdomsutveksling mellom Tyskland og land som var okkupert av nazistene under andre verdenskrig. Aktive Fredsreiser har i flere år hatt god kontakt med Jens Pohl som har vært ansvarlig for ASFs avdeling i Norge og leder for kontorene i Berlin. Etter hele 40 år i organisasjonen går han nå av med pensjon, og Helga Arntzen deltok på avskjedsfesten i Berlin.

Jens Pohl
Jens Pohl, ansvarlig for ASF's avdeling i Norge og leder for kontorene i Berlin.

Da Helga Arntzen fikk ideen om å starte Hvite Busser til Auschwitz i 1992 reiste hun og Geir Lid til Aktion Sühnezeichen i Berlin. Der møtte de Jens Pohl for å drøfte ideen og mulighetene for samarbeid. Senere ble det også møter med Veline Backofen fra ASF i Oslo. Helga hadde jevnlig kontakt med Jens Pohl, også etter at hun startet Aktive Fredsreiser.

Det var derfor naturlig at vi var representert på avskjedsfesten som ble arrangert lørdag 31. mars. Over 300 mennesker var tilstede for å hedre Jens Pohls mangeårige engasjement for ASF.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

ASF ble opprettet i 1958 av den protestantiske kirke, og har siden starten vært åpen for alle - uavhengig av religion og livssyn. Grunnlaget for opprettelsen var basert på sterke felles minner om nazitiden, evnen til å erkjenne det som har skjedd, og viljen til å kjempe for at slike overgrep ikke skjer igjen.
Hvert år arbeider rundt 180 ungdommer med prosjekter tilknyttet utdanning, historie, politikk og ulike institusjoner. Ungdom fra Norge kan også reise til Tyskland for å arbeide frivillig gjennom ASF.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE