FN-Dagen 2012

24. oktober er den internasjonale FN-dagen. Den blir markert over hele verden. I Norge blir De forente nasjoners bursdag feiret på de fleste skoler.

Foto: UN FN-dagen 24.oktober 67 år
Foto: UN FN-dagen 24. oktober 2012 er FN's 67 års dag

I år samlet FN-sambandet 720 barn til feiring av barnebursdag på Nationaltheatret. Kronprins Haakon var til stede og sang med i bursdagssangen for FN. Barna fikk se utdrag av Nationaltheatrets forestilling Folk og røvere i Kardemomme by.

Rundt i landet blir dagen markert på ulike måter. I Arendal er Bærekraftig energi i fokus, i Skien og Stavanger er søkelyset satt på situasjonen i Syria og i Kristiansand er bistandsarbeidet tema, for å nevne noe.

FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945. Pakten ble undertegnet av representanter fra 50 land den 26. juni 1945. Den 24. oktober samme år hadde et høyt nok antall land, samt de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet ratifisert pakten. I dag er 193 land medlem av De forente nasjoner. FN er den eneste organisasjonen som kan ta avgjørelser på vegne av alle verdensborgere.

Landene møtes til diskusjon i FN for å stoppe konflikter, for å bli enige om rettigheter og for å løse de største problemene verden møter.
FN har hindret kriger mellom land og FN har vært med på å gjøre verden til et mye bedre sted å være nå enn for 67 år siden. Aldri har menneskerettighetene stått sterkere. Færre mennesker sulter eller dør av sykdommer det er lett å kurere. Hver dag hjelper FN tusenvis av mennesker som flykter fra krig i sine hjemland. FN deler ut mat til de som sulter og hjelper mennesker som er rammet av naturkatastrofer.
FNs medlemsland har også blitt enige om å nå åtte konkrete mål om blant annet å utrydde fattigdom og sult, sikre miljøet og å sikre at alle barn får gå på skole. Flere av målene er på god vei til å bli nådd likevel gjenstår mye. Om tre år, i 2015, skal vi være i mål. Aktive Fredsreiser ser tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom som svært viktige i arbeidet for å oppnå internasjonal fred.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE