Fredsprisen til EU

Nobels Fredspris til EU

Den Europeiske unionen og dens forløpere har gjennom seks tiår bidratt til å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

For at land som Portugal, Hellas og Spania skulle kunne bli medlemmer av unionen på 80 tallet var det en forutsetning at de innførte demokrati. I det siste tiåret har EU påvirket Tyrkia i samme retning. Landets muligheter for medlemskap har styrket demokrati og menneskerettigheter der.

På Balkan er forsoningsprosessen styrket gjennom at Kroatia blir medlem til neste år, at Montenegro er i medlemskapsforhandlinger og at Serbia har fått kandidatstatus.
Berlinmurens fall gjorde medlemskap i EU mulig for en rekke sentral- og østeuropeiske land. Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned som en følge av dette.

Rollen EU har spilt i Europa er å forandre det fra et krigens- til et fredens kontinent. Nobelkomiteen sier blant annet dette i sin begrunnelse for å tildele EU årets fredspris. Utdelingen er i følge komiteen i tråd med Alfred Nobels testamente.

Torbjørn Jagland sa etter kunngjøringen at Nobelkomiteen ønsker å minne befolkningen i EU på hva som går tapt hvis de lar EU falle sammen, og lar nasjonalisme og ekstremisme få grobunn igjen.

Aktive Fredsreiser gratulerer årets fredsprisvinner.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE