Bli med på dugnad for verdighet!

Global Dignity
Foto: Global Dignity Norge

Hva er verdighet? Spørsmålet står sentralt på Global Dignity Day 17. oktober. Da løfter vi fram verdighet som verdi, - og vi vil ha deg med!

En enkelt handling skaper ikke et ondt eller godt menneske. Vanene dine forteller hvem du er. Tankene våre om temaet «verdighet» kan påvirke vanene. Global Dignity Day gir ungdom rom for å snakke sammen om hva verdighet betyr for dem, og til å dele historier om viktige opplevelser.

Aktive Fredsreiser støtter opp om Global Dignity Day, som arrangeres onsdag 17. oktober på 150 skoler over hele landet. Selve opplegget varer i to timer. Det består av to fellessamlinger for hele skolen og en klasseromsøkt.  Som veileder på Global Dignity Day får du være med på å dele tanker om det å se hverandre og sette pris på hverandre. Du har ansvaret for klasseromsøkten som varer i en klokketime. Her vil du hjelpe elevene gjennom et enkelt pedagogisk opplegg og være med på å velge ut noen elever fra hver klasse til å dele sin verdighetshistorie med resten av skolen.

Alle veiledere får opplæring i forkant. Totalt tidsbruk som veileder ligger på omtrent 6 timer.

Er du klar for å ta ungdommen på alvor? Vil du være med på å løfte verdigheten til elevene som ikke roper høyest? Tør du å utfordre ditt syn på verdighet?

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE