Global Dignity Day

Aktive Fredsreiser gratulerer sin samarbeidspartner Global Dignity Norge med en vellykket gjennomføring av årets Global Dignity Day. Målet er å rekruttere minst 40 reiseledere som veiledere til neste års arrangement. På skoleturene våre vektlegger vi menneskeverd og menneskerettigheter.

Global Dignity
Foto: Carine Skjørestad

Derfor er det viktig og engasjerende å støtte opp om Global Dignitys fokus på verdighet:

1. Iboende verdighet i kraft av i det å være et menneske
2. Menneskerettighetene - altså hvordan vi har krav på å bli behandlet
3. Opplevelsen av verdighet som påvirkes av hvordan vi er mot hverandre, altså hva vi selv kan gjøre for å styrke egen og andres verdighet.

Verdighetsprinsippene:
1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.

2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.

3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv - og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.

4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.

5. Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.

Målet er:
* Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv.
* Elevene skal lære å uttrykke, med egne ord, hva verdighet betyr for dem og deres liv
* Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet
* Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke egen og andres verdighet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE