Elever markerte Holocaustdagen på Fredshuset

-  Vi må ikke glemme! Det var budskapet da niende klasse på Risør ungdomsskole markerte Holocaustdagen på Fredshuset på fredag. Elevene imponerte og rørte alle de fremmøtte med fremførelser av dikt, sanger, musikk og filmklipp. Regissør Karoline Grindaker holdt tale med temaet "Hva kan vi lære av historien?".

Markeringen av Holocaustdagen var et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser og Risør Ungdomsskole. Kontaktlærer i 9a Arvid Øya innledet elevenes deltagelse på arrangementet.

-Denne dagen er  viktig, både som en opptakt til tematuren vår i høst, som verdig markering av de millioner ofre for et barbarisk, industrielt folkemord uten sidestykke i historie, og som et ledd i vårt mål om å gi elevene en helt annen og dypere forståelse av historien enn de kan få gjennom vanlig klasseromsundervisnig. Som det står på en brakkevegg i Auschwitz, ”Den som ikke lærer av historien, må leve den om igjen».

Til ungdommen

Arvid Øya

- Vi ønsker at våre elever skal lære historie, men ikke minst lære av historien. Ungdomsskolen og Aktive Fredsreiser samarbeider meget nært og godt om å få fram dette budskapet. Vi må ikke glemme. Det må aldri skje igjen! Årsplanene i historie i 9. og 10. klasse er mye preget av konflikt og krig, fortalte Arvid og viste til imperialismen, de to verdenskrigene, Apartheid i Sør-Afrika, borgerkrigen og folkemordet i Rwanda, Vietnam-krigen og konflikten i Midt-Østen som eksempler på dette.

- MEN- det er så mye mer elevene lærer. De får møte en Pater Kolbe, en Rosa Parks, en Martin Luther King, en Aung San Suu Kyi og andre som kan stå som lysende eksempler på alle de tusener som har trosset undertrykkelse, forfølgelse, trusler og trakassering i sin modige kamp for frihet, menneskeverd, likeverd og demokrati. Og slike verdier er det vi som skole og lærere er forpliktet på, og som vi skal bringe videre til de unge, avsluttet Arvid sin innledning.

Jentekoret

Elevbidragene startet  med to musikalske innslag av et stort jentekor, begge akkompagnert og introdusert av musikalsk ansvarlig, Richard Borge, kontaktlærer i 9 B: Nordahl Griegs ”Til ungdommen” og Georg Johannessens ”Jødisk partisansang”, til minne om oppstanden i Warzawas ghetto våren 1943.

Haakon S. Sandvik
Johanne E. Saltnes leste diktet ”De grå sommerfuglene”, og Haakon S. Sandik  diktet ”Det gjelder oss”, begge på en verdig måt

Erika L. Småvik
Deretter spilte Erika L. Småvik en fin gitarsolo.

Hva kan vi lære av historien?

Karoline Grindaker
Karoline Grindaker

Filmskaper Karoline Grindaker hadde reist fra Oslo til Risør for å holde dagens tale. Karoline har deltatt på flere turer som reiseleder for Aktive Fredsreiser. Hun arbeider i dag i Mica film, og har blant annet regissert dokumentarfilmen "Sju kammers".

- Turene til Tyskland og Polen har betydd mye for meg, også som reggisør av dokumentarfilmer. Jeg fikk inspirasjon til en av filmene på en av mine mange turer til Auschwitz, fortalte Karoline.

Videre gikk hun inn på hva man kan lære av historien gjennom å fortelle om sin siste film og erfaringer fra tiden som reiseleder.

- Det er viktig at vi stiller spørsmålet om hvordan Holocaust kunne skje. Det er fort at man ser saken fra bare en side, og på den måten distanserer seg fra dette spørsmålet.  Historien har vist at vi er i stand til å gjøre forferdelige ting mot hverandre, men den har også vist at vi er stand til mye bra.

Karoline avsluttet talen med å vektlegge hvilke ansvar hvert enkelt menneske har.

- Vi kan ikke forandre historien, men vi kan gjøre noe med våre egne liv.

Egenkomponert musikk og film

Andre økt med elevbidrag startet med sangen «Landslide»,flott fremført av tre jenter fra niende klasse.

Aksel S. Grønvold
Tema for årets Holocaustdag  var "barn og Holocaust".  Dette temaet ble understreket da Aksel S. Grønvolds leste diktet ”To barn”, skrevet av en tidligere deltaker på en av Aktive Fredsreisers tematurer

Mangnus P. Olsen og Mads Mathisen
Magnus P. Olsen og Mads Mathisen fremførte et imponerende musikkstykke på elektrisk gitar og keyboard. De hadde laget musikken selv og dediserte den til alle ofrene for Holocaust.

Aleksandra Mieszkowska viste en sterk kortfilm om Holocaust laget av to tidligere elever Vivian og Linn. Dette ble etterfulgt av 11 elever som siterte ord til ettertanke av en rekke forkjempere for frihet, menneskeverd, likeverd og demokrati, så som Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela og Aung San Suu Kyi.

Til slutt ble det hele avsluttet med allsang av ”Din tanke er fri”. Her var Arvid og jentekoret forsangere og det bruste godt under  det siste versets ”Og slik vil det alltid bli, din tanke er fri!”Arvid takket musikalsk ansvarlig, Richard Borge, for meget god støtte og hjelp under forberedelsene, og for hans fine og dyktige innsats som akkompagnatør under markeringen.

I sitt sluttord roste Arvid 9. klassingene, ikke bare de som bidro med vokale, musikalske eller verbale innslag, men også de andre, som viste et engasjement og en oppførsel som bare måtte imponere alle de frammøtte. På sine runder i klassene hadde han bedt om to ting; at alle og enhver oppførte seg med verdighet, og at de viste fram ”det beste de hadde i seg”. Det gjorde sannelig alle sammen under denne markeringen.

-  Jeg er veldig glad i yrket mitt, og for å jobbe som lærer ved Risør ungdomsskole, og det er ved sånne anledninger jeg blir både rørt og stolt over å være nettopp det!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE