Internasjonal Fredsdag

Fredelig samhandling og konfliktløsning er i fokus på den internasjonale fredsdagen 21. september. Ved hjelp av egen innsats kan alle være med å skape fred og bygge ned fordommer

Internasjonal fredsdag

Temaet for årets internasjonale fredsdag er "Bærekraftig fred for en bærekraftig fremtid", koblet til konklusjonene fra Rio+20 konferansen. De bakenforliggende årsakene til mange konflikter er direkte relatert til naturressurser som gull, olje, tømmer og vann. God forvaltning av naturressurser kan spille en sentral rolle i å bygge bærekraftig fred i samfunn etter en konflikt.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer alle til å tenke over hvordan de kan bidra.
- La oss arbeide sammen for å sikre at veien fra Rio fører oss til en bærekraftig utvikling, bærekraftig fred og en sikker fremtid fra alle.

Mer info:

Fredsarbeid:
Konflikter og kriger etter 1945:
FN Internasjonal Fredsdag:
(ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE