Internasjonal landminedag

4. april markeres den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding. Hver eneste dag skades og drepes mennesker fordi de tråkker på landminer.

Landminer Kambodsja

Minene, som under en krig graves ned i jorda, og som derfor ikke kan sees, er grusomme våpen som fortsetter å drepe og lemleste lenge etter at konflikten er over. I mange land utgjør minene en alvorlig trussel mot menneskers liv, helse og sikkerhet. De skiller ikke mellom soldater og sivile, eller mellom voksne og barn. I tillegg er minene ofte et hinder mot sosial og økonomisk utvikling både lokalt og nasjonalt. Det er behov for en stor innsats av stater, med støtte fra FN og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

Etter tre tiår med væpnet konflikt er Kambodsja et av de mest minerammede landene i verden. 80 % av kambodsjanere lever av jordbruk og mange er tvunget til å leve og dyrke jorden i minelagte områder. På tross av kunnskap om landminer kan ikke en kambodsjansk bonde slutte å dyrke jorden. I løpet av regntiden flytter jorden på seg på grunn av store vannmasser, noe som fører til at et område som ble dyrket i fjor ikke nødvendigvis er trygt i år.

The Halo Trust er Aktive Fredsreisers internasjonale partner i arbeidet for å fjerne landminer i Kambodsja. Deres overordnede mål er å rydde flest mulig miner på den sikreste og mest effektive måten.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE