Med æren i behold

Årets Trebåtfestival i Risør vil gi plass for å hedre krigsseilerne, og Aktive Fredsreiser vil ha stand og utstilling på Dampskipsbrygga. Denne utstillingen vil vise noe av det krigsseilerne opplevde, og inneholde dokumentasjon over hvordan Konvoibyen ble en realitet.

Tro mot sin visjon

Krigsseilernes historie er mangesidig, og de opplevde krigen på ulike måter. Hvordan var deres hverdag? Hver enkelt sjømanns historie er unik, men det var også mange likhetstrekk som preget deres hverdag. Ikke minst det de opplevde da de kom hjem til Norge igjen, og ble møtt av et samfunn som vendte dem ryggen.

I forbindelse med Trebåtfestivalen lanseres boka om krigsseilerne. Den har tittelen ”Tro mot sin visjon”, skrevet av forfatteren Oddvar Schjølberg.
”Tro mot sin visjon” er en biografi over to mennesker som var trofaste mot visjonen de hadde, og på tross av de vanskeligheter de møtte, ga de aldri opp. De så i stedet etter andre løsninger og løste problemene.
Boka er også en dokumentasjon over hvordan Konvoibyen ble til, fra starten og frem til i dag.

Med to tomme hender startet Leif Heimstad og kona Else opp med et enestående hjelpearbeid for å bedre krigsseilernes kår. De registrerte krigsseilere over hele Norge, og hjalp dem med å få pensjonen de hadde krav på, i tillegg til at privatboligen deres til tider nærmest liknet et ”pensjonat” for krigsskadde.
Leif og Else visste av egen erfaring hva seinskader kan føre til, og deres store visjon var å bygge opp et eget senter for krigsseilerne. Med på laget fikk de forfatteren Per Hansson og programlederen Erik Bye, og Konvoibyen i Risør ble en realitet.

Forfatteren vil være tilstede for å signere bøker på Dampskipsbrygga under lanseringen 4. august.

Oddvar Schjølberg:
Tro mot sin visjon
Aktive Fredsforlag

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE