Menneskerettighetsdagen

På samme dag som den Internasjonale Menneskerettighetsdagen 10. desember blir Nobels Fredspris delt ut til Den europeiske union. Vi markerer dette mandag klokken 12.30 i Fredsparken. Ordfører Per Lunden holder appell og elever fra voksenopplæringen bidrar med dikt og sang.

I Fredsparken ligger det en stein for hver av dem som har mottatt Nobels Fredspris. Det har blitt en tradisjon at samme dag som prisen overrekkes i Oslo, legges en ny stein i Fredsparken. I år står det Den europeiske union på denne steinen.  Etter markeringen i parken viser vi utdelingen av fredsprisen på storskjerm.

Menneskerettighetsdagen

10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Siden 1950 har dagen blitt markert for å belyse menneskerettighetene og brudd på disse. I dag er menneskerettighetserklæringen det mest oversatte dokumentet i verden, og har kommet ut på 360 språk. 

Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Årets fredsprisvinner

Den Europeiske unionen og dens forløpere har gjennom seks tiår bidratt til å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

For at land som Portugal, Hellas og Spania skulle kunne bli medlemmer av unionen på 80 tallet var det en forutsetning at de innførte demokrati. I det siste tiåret har EU påvirket Tyrkia i samme retning. Landets muligheter for medlemskap har styrket demokrati og menneskerettigheter der.

På Balkan er forsoningsprosessen styrket gjennom at Kroatia blir medlem til neste år, at Montenegro er i medlemskapsforhandlinger og at Serbia har fått kandidatstatus.
Berlinmurens fall gjorde medlemskap i EU mulig for en rekke sentral- og østeuropeiske land. Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned som en følge av dette.

Rollen EU har spilt i Europa er å forandre det fra et krigens- til et fredens kontinent. Nobelkomiteen sier blant annet dette i sin begrunnelse for å tildele EU årets fredspris. Utdelingen er i følge komiteen i tråd med Alfred Nobels testamente.

Torbjørn Jagland sa etter kunngjøringen at Nobelkomiteen ønsker å minne befolkningen i EU på hva som går tapt hvis de lar EU falle sammen, og lar nasjonalisme og ekstremisme få grobunn igjen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE