Feiring i Fredsparken

Nobels Fredspris 2012

Årets Fredsprisvinner har fått sin minnestein i Fredsparken. Parkens grunnlegger, Helga Arntzen, la ned steinen med inskripsjonen: «Den Europeiske Union (EU) 2012» i forbindelse med markeringen av Menneskerettighetsdagen, mandag 10. desember. Risørs ordfører Per K. Lunden holdt appell og studenter ved voksenopplæringen leste dikt.

Hvert år på Alfred Nobels dødsdag, 10. desember, deles Nobels Fredspris ut. Denne datoen feires også FNs menneskerettigheter over hele verden. I Risør ble begge deler markert i Fredsparken før de fremmøtte ble invitert til enkel bevertning og visning av fredsprisutdelingen på storskjerm i Fredshuset.

Orfører Lunden

Ordfører Per Kristian Lunden takket for invitasjonen til årets arrangement og appellerte til de fremmøtte:

- Flyktninger og innvandrere, som nå bor i Risør, kommer i mange tilfeller fra land som har hatt og har alvorlige brudd på mange av Menneskerettighetene. Flere har flyktet fra forfølgelse, drapstrusler og systematisk undertrykking. Det krever solidaritet og forståelse i Norge, sa han og fortsatte:

-Verden er ikke så fredelig som vi ofte kan tro i Risør og Norge. Historier fra enkeltpersoner kan virke mye sterkere enn internasjonale analyser og FN-rapporter. Aktive Fredsreiser har allerede gjort et stort og viktig arbeid for å videreformidle enkeltmenneskers historier fra krig og konflikt og har skapt ordet ”tidsvitner”.  Vi har fortsatt behov for å lytte til tidsvitner fra hele verden, etter som store deler av verden fortsett preges av konflikt og brudd på menneskerettigheter.

Helga legger ned stein

Etter ordførerens appell leste studenter ved Voksenopplæringen i Risør diktet «Det gjelder oss» av Kari Lien. Grunnleggeren av Aktive Fredsreiser og Fredsparken la så ned årets minnestein.

Det gjelder oss

Hvem vil du være
Hva vil du si
Din vandring på jorden
Det blir til din sti
Men snu deg iblant og se i ditt spor
Kommer der noen?
Ser du det gror?

Hvem vil du være
Hva vil du si
Vis dine farger
Vær ekte og fri
Men snu deg iblant og rekk ut en hånd
Deler man gleder knytter man bånd.

Hvem vil du være
Hva vil du si
Når herskerne hersker
Og uretten svir snu
Snu deg iblant og sloss for din bror
Brødre det finns overalt på vår jord

Hvem vil du være
Hva vil du si
Kjemp for de ting
Som du tror har verdi
Men snu deg iblant og fortell hva du vil
Sammen med andre
Kan du få det til

Kari Lien, mars 2004

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE