Reiseledere på kurs i Sachsenhausen

Reiseledere på kurs i Sachsenhausen

Den tidligere konsentrasjonsleiren Sachsenhausen er sentral på skoleturen med Aktive Fredsreiser. Reiselederne våre guider selv i leiren, og vi er opptatt av å holde oss oppdatert på nyeste forskning. På mandag deltok i alt 55 reiselederne på kurs der Dr. Prof. Günter Morsch, direktør for minnestedet og museet Sachsenhausen, var hovedforedragsholder.

Morsch informerte blant annet om Sachsenhausen som prototype for det nazistiske leirsystemet. Han gav også en introduksjon til utstillingen «Sachsenhausen konsentrasjonsleir 1936 – 1945».

Dr. Astrid Ley tok reiselederne med på en omvisning, og fortalte om fangesamfunnet og hverdagslivet til fangene i konsentrasjonsleiren. De fikk også  innsikt i hvordan minnestedet og museumet Sachsenhausen ble til.

Günter Morsch
Dr. Astrid Ley

Gjennom deltakelsen på kurset er Aktive Fredsreisers reiselederne nå sertifiserte guider i leiren.

Rundtur i Berlin

I tillegg til kurset tilbragte reiselederne  en dag i Berlin der de ble tatt med på en utvidet guiderunde med buss. På rundturen var de innom  nye steder og ble presentert nyttig informasjon om både det historiske og det moderne Berlin.

Det ble også tid til et besøk i Pergamonmuseet som er verdensberømt for flere attraksjoner, blant annet Pergamonalteret og Istarporten. Museet ligger på «Museumsinsel» (museumsøya) som er en del av guiderunden vi gjennomfører på skoleturene til Berlin.

Samlingen i Berlin var også en god anledning for nye og gamle reiseledere til å bli kjent og til å utveksle erfaringer.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE