Ris til sultrammede i Gambia

Gambia er et av landene som er berørt av matkrisen i Sahel-regionen. Aktive Fredsreiser har sendt to lastebillass med rissekker til de hardest rammede i Wuli-området. Til sammen 230 50-kilossekker med ris er delt ut til flere familier og til en førskole.

Rissekker til Gambia

Myndighetene i Gambia har etterspurt internasjonal hjelp på grunn av dårlige avlinger og økende matvarepriser. Generelt er matvareproduksjonen estimert til å ha sunket med 62 prosent siden 2010, og med 50 prosent i forhold til de siste fem år. Ca. 600 000 mennesker er sårbare overfor situasjonen.

Informasjon om sultkrisen i Sahel:

Hvilke land er rammet av krisen i Sahel-beltet?

Tsjad, Niger, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Kamerun og nordlige Nigeria.

Hvorfor sulter folk i Sahel?

Regnet kommer kun én gang hvert år i Sahel-beltet, og i fjor kom det lite og sent. De fleste er avhengig av det de dyrker selv. Med tørken har avlinger gått tapt og husdyr har omkommet, dermed mister folk maten sin.

Er det noe annet enn tørke som forårsaker krisen?

Kornsykdommer og gresshoppeinvasjon har forverret forholdene. Dårlige avlinger har presset matprisene opp. I tillegg er bensinprisene høye. Tørkeperioder er vanlige i Sahel, men er blitt enda vanligere på grunn av klimaendringer. Dette er den tredje tørken i området i løpet av ti år. Denne gang forverrer også en væpnet konflikt i Mali krisen ytterligere, fordi mange mennesker flykter.

Kilde: Verdens matvareprogram (WFP)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE