Aktive Fredsreiser 15 år

I sommer er det 15 år siden Helga Arntzen opprettet Aktive Fredsreiser. Jubileet markeres lørdag 15. juni i forbindelse med utdelingen av Fangenes Testamente til Jakob Lothe. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Fredshuset i Risør for feiring av jubileum og prisvinner.

Fredshuset i Risør

Siden starten i 1998 har flere tusen voksne og elever reist med oss, og Aktive Fredsreiser har utviklet seg til å bli en fredsorganisasjon med tyngde. Sammen med gode medarbeidere, engasjerte reiseledere og tidsvitner arrangerer vi reiser som gir innsikt i hva som skjedde under andre verdenskrig. Ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning, trekker vi linjene til Europa og verden i dag.

- Vi har sett mange eksempler på at turene er begynnelsen på et sterkt og langvarig engasjement. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Helga Arntzen.

Fangenes Testamente

Fangenes Testamente er et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser og PRIO (Institutt for fredsforskning).  Prisen deles hvert år ut til akademikere, foredragsholdere og forfattere som benytter sin kunnskap til å bygge barrierer mot det onde, og som bidrar til kunnskap om fred for kommende generasjoner. Det var Tollef Larsson som ga daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om det ondes problem. Hans oppfordring er at vi må utnytte kunnskapen og erfaringene fra denne grusomme perioden, og fra liknende hendelser i nær og fjern fortid. Dette for at kommende generasjoner skal lære å unngå disse onde handlingene og aldri glemme deres virkelighet.

Årets pris går til litteraturviteren Jakob Lothe for hans arbeid med videreformidling av historier og stemmer fra Den andre verdenskrig. Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han er også professor II ved Universitetet i Bergen og leder av menneskerettsutvalget i Det Norske Videnskaps-Akademi.  Lothes kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, undervisning og videreformidling av grunnleggende, menneskelige fortellinger gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes testamente. Et grunnspørsmål for Aktive Fredsreiser, som står bak prisen, er hvordan vi tar vare på, levendegjør og videreformidler historier om slike skjellsettende begivenheter i menneskehetens historie, for slik å bygge et bolverk mot brutalitet og ondskap. Jakob Lothes arbeid gir et viktig bidrag til nettopp det.

Prisen består av et diplom og 50.000 kr

Program

Lørdag 15. juni:
Kl. 14.00 Prisutdelingen ”Fangenes Testamente” til prisvinneren Jakob Lothe
Konferansier: Henrik Syse/Vidar Fjeldstad.

• Åpning ved ordfører Per Kristian Lunden.
• Historie og statutter for prisen ”Fangenes Testamente”.
Helga Arntzen om Aktive Fredsreisers 15-årsjubileum.
• Hovedtale ved Henrik Syse:
"En sannferdig tale om fortiden: Vårt ansvar for fremtiden"
Henrik Syse: Om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.
• Om prisvinneren ved Henrik Syse.
• Overrekkelse av prisen til prisvinneren Jakob Lothe ved Helga Arntzen.
• Prisvinnerens takketale.
• En avsluttende hilsen fra ordfører Per Kristian Lunden.
• Musikalske innslag.

Søndag 16. juni
Kl. 11.00 Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kirkekaffe etterpå.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE