Åpning av julefredsparken i Risør

Helga åpner julefredspark

Appell av Helga Arntzen

Kjære alle fremmøtte!

I dag på 1. advent tenner vi lysene på fredsjuletrærne i Fredsparken.
Forventningsfull går vi julehøytiden i møte.

Vekteren John Thomas Axelsen har hugget nesten 40 juletrær til oss.

Barn fra Tjenna barnehage og Frydenborg barnehage har pyntet trærne.
Ungdommer fra Risør ungdomsskole har laget fredsduer og skrevet hva de forbinder med jul på de.
Elever fra videregående skole har hatt gjenbruk som tema og laget julepynt av brukte CDer.

Dette er innledningen til Risør som juleby.

En stor takk for alle som bidrar.

Tradisjonen med juletreet kom fra Tyskland og spredte seg over hele verden. Det ble første gang nevnt i 1419.

Å ta inn grønne vekster som kristtorn og gran- eller furukvister i julehøytiden er gammel tradisjon i Norge. Det var både et dekorativt element og tjente til å undertrykke vinterens makt eller beskytte seg mot overnaturlige krefter. Grønne planter gir livskraft og derfor trodde menneskene før i tiden, at når de pynter med grønt, at de henter  helse inn i huset. Fordi juletreet er et eviggrønt tre, symboliserer det evig liv.

I Skandinavia kom juletreskikken først til Sverige i 1741.
Da juletreet ble introdusert i kongeriket Danmark-Norge på 1800 tallet, var det som et bibelsk symbol. Det symboliserte livets tre i paradisests hage.

Julefred er en tid rund jul hvor det skal herske fred. Det var en egen julevaktmann i gamle dager som passet på at det holdes fred. I krig skulle julefred gjelde både motstander og fiender. I vår moderne tid sier vi at kirkeasylanter skal få julefred og skal ikke sendes ut av landet i jula. Også dyr skulle ha fred i jula og får ekstra mat. Fugler får kornbånd.

Julevåpenhvilen under 1. verdenskrig var en rekke uoffisielle våpenhviler som foregikk i stort omfang på vestfronten i julen 1914. Soldatene fra begge sider møttes og delte mat og souvenirer. I tillegg til felles begravelsesseremonier så foregikk det allsang med julesanger. Det var fotballkamper mellom sidene. Våpenhvilen er sett på som et symbolsk øyeblikk med fred og medmenneskelighet midt i en av de mest voldelige konfliktene i verdenshistorien.

Vi legger gaver under juletreet. Vi ønsker å vise at vi er glad i våre venner og familie. I vår tid hvor de fleste har mer en nok, er noen gått over til å gi en symbolsk julegave til sine venner og familien, ved å hjelpe noen i den 3. verden.

Jul forbindes med fred og kjærlighet.

Jesus sier til oss "elsk din neste som deg selv". Da mener han inklusive Rom-folket og asylanter.

Mahatma Gandhi sier til oss:
Verden har nok for alle behov, men ikke alles grådighet
Du må være den forandringen som du ønsker å se i verden.

Jeg skal avslutte med De Forente Nasjoners bønn

Planeten jorden er bare
en liten stjerne i Verdensrommet.
Det er vår plikt å gjøre den om
til en planet der alt levende
ikke lenger trenger lide under krig, sult og frykt
og ikke lenger er helt fornuftsstridig splittet av
rase, hudfarge og ideologi.

Gi oss mot og styrke til å begynne
på denne oppgaven i dag,
slik at våre barn
og våre barns barn
en dag kan bære navnet
Menneske - med stolthet.   

La oss bruke adventstiden til å reflektere over hva som er viktig i livet.

Ønsker oss alle en fredfylt juletid i fredsbyen Risør!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE