Vi gratulerer Greveskogen videregående skole

26. januar var det 12 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Etter drapet ble det opprettet en pris i Benjamins navn som går til skoler som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. I dag deler Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ut Benjaminprisen til Greveskogen videregående skole i Tønsberg.  Skolen får prisen blant annet for viljen til å ta tak i dagsaktuelle utfordringer.

Utdrag fra juryens begrunnelse

"Greveskogen har over flere år vist vilje til å jobbe bevisst og aktivt mot de konkrete uttrykkene for rasisme og diskriminering som har vært aktuelle på skolen. I dag er arbeidet integrert som en selvfølgelig del av skolens daglige virke, inkludert arbeidet med fag og kunnskapsformidling.

Ikke minst viser skolen stor evne og vilje til å ta tak i dagsaktuelle og vanskelige temaer, på en åpen og inkluderende måte. Gjennom gode demokratiske diskusjoner har de funnet en god balanse mellom ytringsfrihet på den ene siden og skolens forbud mot rasisme og krenkende atferd på den andre. Temadager der alle deltar, dialogkonferanser, fagsamlinger for lærere, Greveakademiet for spesielt interesserte, er noen elementer i dette arbeidet. Våren 2012 ble det gjennomført et krafttak mot mobbing, nå til våren planlegges en halv temadag for å oppsummere hva vi som nasjon og enkeltmennesker har lært nesten to år etter terroraksjonene 22. juli 2011.

Arbeid mot rasisme og diskriminering er en av skolens kjerneområder og kan ikke løsrives verken fra det daglige virke eller kunnskapsformidling. Greveskogen videregående skole viser en godt synlig og bred satsning på begge disse områdene og viser hvordan de kan integreres i hverandre. Vi gratulerer Greveskogen videregående skole som vinner av Benjaminprisen 2012 og ønsker dere alle lykke til videre i arbeidet."

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE