Bidrag til landsbyen Sutukoba i Gambia

Brønn i Sutukoba

Aktive Fredsreiser bruker overskuddet sitt til ulike prosjekter innenfor utvikling og bistand. Et av de landene hvor innsatsen har vært betydelig gjennom alle år, er Gambia. Her handler det om hjelp til selvhjelp gjennom å bidra til tilrettelegging for matproduksjon, vannforsyning, skole og utdanning. Det er et overordnet mål at midlene Aktive Fredsreiser kan bidra med gjør en positiv endring i samfunnet.

For oss her hjemme i Norge tar vi ofte ting som en selvfølge, slik er det imidlertid ikke for alle våre medmennesker rundt om på kloden. Det skal lite til før et samfunn på vei opp tar et steg tilbake om ting ikke fungerer. I landsbyen Sutukoba det ikke bare å ringe etter en elektriker eller rørlegger om vannforsyningen stopper opp. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne bidra til at ødelagte vannpumper kan erstattes, og befolkningen igjen kan nyttiggjøre seg livsviktige dråper fra brønner som allerede eksisterer.

I mai i år overførte Aktive Fredsreiser 50.000 norske kroner. Kanskje ikke en sum som får en gjennomsnittsnordmann til å sperre øynene opp, men likevel tilstrekkelig til at vi mottar en optimistisk tilbakemelding fra vår stedlige representant, Momodou om at kjærkomne midler nå kan gjøre en forskjell.

Momodou skriver at en ødelagt omformer og en defekt vannpumpe har hindret deler av vannforsyning i landsbyen. Ved hjelp av de midlene Aktive Fredsreiser kunne bidra med, har man skaffe til veie både omformer og ny, fungerende vannpumpe. Til og med transporten av det nødvendige utstyret dekkes av beløpet. Og som om ikke det er nok i seg selv, kan Momodou fortelle at man nå også får mulighet til å transportere inn mangotrær til frukthagen som er etablert i området.

I november reiser noen få stykker fra Aktive Fredsreisers ned til Gambia. De kommer blant annet til å besøke landsbyen Sutukoba, og kan da med egne øyne se resultatet av de bidragene Aktive Fredsreiser har støttet landsbyen med gjennom de senere årene. Noe av det de vil oppleve er rismarker, grønnsakhager og fruktplantasjer. Og ikke minst vil de få mulighet til å møte menneskene som nyter godt av Aktive Fredsreisers engasjement.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE