FN-dagen

FN

24.oktober er alle verdensdeler samlet om markeringen av FN-dagen. I Norge er ikke dette en offentlig fridag, men dagen markeres på ulikt vis rundt i hele landet. Særlig har det vært skolene i landet vårt som har stått på for å holde denne dagen fram som noe spesielt.

Før den andre verdenskrig tok slutt, møttes de tre lederne Churchill, Roosevelt og Stalin på Jalta. Her handlet det selvfølgelig om hvordan det nye kartet skulle tegnes når Hitler var overvunnet. Men det handlet også om at man ønsket en ny, verdensomspennende organisasjon. Fra tidligere hadde man Folkeforbundet, men dette var altså ikke tilstrekkelig. Den amerikanske presidenten foreslo at en ny organisasjon burde hete ”United Nations” (UN), eller på norsk; Forenede Nasjoner (FN). Allerede 25.april 1945 møttes representanter fra 50 tidligere allierte land i San Francisco. Her satte de seg ned for å utarbeide det som kalles FN-pakten. Pakten ble underskrevet av de samme 50 landene 26.juni samme året, men trådte ikke i kraft før 24.oktober. Siden 1948 har dagen blitt markert over hele verden.

I 1971 ble det foreslått at FN-dagen skulle være en internasjonal høytidsdag, en status den fremdeles ikke har fått. Men det er en besnærende tanke om alle mennesker på kloden hadde en dag i året hvor man kunne rette oppmerksomheten mot felles utfordringer og feire de vi allerede har løst.

Gjennom hele året har FN mange dager som er avsatt til markering av ulike saker. Det er likevel den 24.oktober som ansees som den viktigste, selveste FN-dagen. Her har man som mål å fortelle en samlet verden om det arbeidet organisasjonen driver, om hvilke mål de har for det videre arbeidet og hva de allerede har oppnådd.
I dag har FN 193 medlemsland. Siste ankomne i det gode selskapet er Sør-Sudan som ble medlem i 2011. Den tanken som ble fremmet på Jaltakonferansen er langt på vei satt ut i livet, men ennå er ikke alle stater medlemmer. Det er det imidlertid ulike årsaker til.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE