Friplass for lærere

Aktive Fredsreiser har siden 1998 arrangert studieturer for norske skoleelever til flere land i Europa. Vi har helt siden starten sett nytten av at våre turer integreres i ungdommens skolegang, og at lærere deltar på turene. For at utgiftene til deltakelse ikke skal bli uoverkommelige, har styret i Aktive Fredsreiser bestemt seg for å dekke grunnbeløpet for lærere som deltar på turene. For å benytte seg av dette tilbudet må det søkes om friplass. Dette gjøres på eget søknadsskjema. Tilbudet gjelder en lærer per klasse.

På våre turer legger vi opp til opplevelser og læring. Vi knytter innholdet i turene til lærerplanen, og bruker landene vi kommer til som klasserom. Vi vektlegger menneskerettigheter og fredsskapende prosesser i våre turopplegg. Vi setter søkelyset på historien, samtiden og framtiden. Alle våre turer ledes av en reiseleder som ivaretar våre intensjoner med turene, og samtidig påser at program og logistikk gjennomføres på en måte som gjør at flest mulig får mest mulig igjen for å delta.

Våre turer blir i hovedsak gjennomført med buss- og ferjetransport. Men vi legger også opp til turer hvor de reisende blir transportert med fly.

Våre turer har ulik varighet, men vi anbefaler åttedagersturer med Polen og Tyskland som reisemål. Turene vi legger opp til kan dere få mer informasjon om ved å bruke våre hjemmesider.

Aktive Fredsreisers hjemmeside er et godt verktøy i forberedelsene til en tur med oss. Her finner dere lenker til et menneskerettighetskurs og en egen ”undervisningskoffert” med ressurser dere fritt kan benytte.

Våre friplasser for lærere dekker grunnprisen for en tur. Eventuelle selvvalgte tillegg må dekkes inn av de reisende selv.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE