Bli med på Global Dignity Day

Kronprins Haakon og Helga Arntzen

Onsdag 16. oktober handler om ungdom og verdighet. Da er det Global Dignity Day på 130 videregående skoler i Norge. 30 000 elever er med, og 1400 frivillige stiller opp som veiledere.

Verdighet

- Verdighet er noe vi alle har, men som vi likevel ikke skal ta for gitt. Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andres verdighet, sier leder for Global Dignity Day i Norge, Thomas Horne.

Global Dignity er derimot i aller største grad avhengig av lokale samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er bindeleddet og grenen som leder hele veien fra hovedkontoret i Oslo og helt ut til elevene over hele landet. I Aktive Fredsreiser har arbeidstakerne stilt opp både som organisatorer og veiledere.

Global Dignity Day

–Uten våre lokale samarbeidspartnere hadde det vært vanskelig å gjennomføre Global Dignity Day. I tillegg er det utrolig viktig for oss at det er noen i lokalmiljøet som hele tiden står klare til å møte våre frivillige veiledere dersom de skulle ha spørsmål eller bekymringer, smiler Horne.

Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser er klar på hvorfor samarbeidet er viktig for dem.
Global Diginity og Aktive Fredsreiser har samme mål: bidra til å skape fred i verden gjennom å synliggjøre hvert menneskes verdi og mulighet til å bidra, forteller hun.

–Kunnskap og forståelse om hvert menneskes ukrenkelige iboende verdighet, er den viktigste kunnskapen vi trenger for å kunne skape fred og fredskulturer, avslutter hun.

Vil du bli med i en samtale med ungdom om noe av det viktigste vi har her i livet, nemlig verdighet, og om hvordan små og store valg i livet kan påvirke verden på en positiv måte? Bli med som veileder på Global Dignity Day, onsdag 16. oktober!

Noe for deg? For Aust Agder ta kontakt med Camilla Bull Stebekk,
epost camilla.stebekk@aktive-fredsreiser.no eller på mobil: 991 58 104
For resten av landet, ta kontakt med
Anne Berggraf
Prosjektkoordinator
Global Dignity Norge
+47 922 25 297

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE