Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars er den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Da konvensjonen mot rasediskriminering ble vedtatt i 1969, var dette den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. I dag er 175 land fullverdige medlemmer av konvensjonen.

21. mars er ingen tilfeldig dato for markering av denne dagen. På denne dagen i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika under en fredlig protest mot apartheid.

Land som skriver under på denne konvensjonen avskaffe all forskjellsbehandling på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse, og i dag er organisert diskriminering som apartheidstyret i Sør-Afrika nesten utryddet. Men fortsatt utsettes mennesker daglig for omfattende diskriminering på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. Eksempler på dette er kurderne i Nord-Irak eller tamilene på Sri Lanka. I Norge og resten av Europa diskrimineres romfolket.

Dette viser at det fortsatt er en jobb å gjøre før målene i konvensjonen er nådd.

Arbeidet mot diskriminering er et viktig fundament i Aktive Fredsreiser. I tillegg til myndigheters ansvar, ønsker Aktive Fredsreiser å understreke enkeltmenneskers ansvar for at grupper av mennesker ikke skal diskrimineres på grunn av rase eller etnisk tilhørighet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE