Menneskerettighetsdagen 10.12.13

Tale ved Ordfører Per Lunden

I dag er datoen 10. desember. Det er en historisk dag som vi markerer her i Risør og ellers over hele verden. I dag deles Nobels Fredspris ut i Oslo og i Soweto i Sør-Afrika er det et stor minnehøytidelighet for Nelson Mandela, en av verdens største politiske ledere.

Først til den internasjonale menneskerettighetsdagen

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har. Uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Verdenserklæringen er det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og ble vedtatt 10. desember 1948. Altså for nøyaktig 65 år siden i dag.

Hitlers brutale framferd mot jøder og andre minoritetsgrupper under andre verdenskrig skapte enighet om at menneskerettigheter var et internasjonalt anliggende. Det ble viktig å ha en internasjonal erklæring som beskyttet alle individer mot overgrep. De som har reist med eller involvert seg i arbeidet til Aktive Fredsreiser i Risør vet hvor viktige menneskerettighetene er og vet også mye om bakgrunnen for rettighetene. Det var fem år med blodig krig og et sterkt ønske om å hindre krig i framtida.

Innledningen til menneskerettserklæringen sier blant annet:
Da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse og da det er nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene.

Verdenserklæring om menneskerettighetene
er et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver
samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter. Nettopp her har Aktive Fredsreiser i Risør gjort en enorm innsats.

Jeg vil minne om Artikkel 1 i menneskerettighetene;
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er
utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

La oss gå til noe annet som skjedde den 10. desember. Nå for 20 år siden i 1993. Da mottok Nelson Mandela Nobels Fredspris i Oslo. I sitt nobelforedrag sa han:

”Vi står her i dag som intet mindre enn representanter for de millioner av vårt folk som våget å stå opp mot et sosialt system som bare ved sin eksistens var essensen av krig, vold, rasisme, undertrykking, tvang og utarming av et helt folk. La oss heller bevise at Martin Luther King jr. hadde rett da han sa at menneskeheten ikke lenger er så tragisk kan være bundet til det stjerneløse nattemørket tilhørende rasisme og krig. La alles felles innsats bevise at han ikke bare var en drømmer da han snakket om skjønnheten ved genuin forbrødring og at fred betyr mer enn diamanter, sølv eller gull. La en ny tidsalder begynne!”

Når vi siterer Mandela er det interessant å trekke linjene tilbake til Mandelas forsvarstale i Pretoria 20. april 1964:
”Jeg har kjempet mot hvit dominans og jeg har kjempet imot svart dominans. Jeg har holdt fast ved idealet om et demokratisk og fritt samfunn hvor alle kan leve sammen i harmoni og med samme muligheter. Dette er et ideal som jeg vil leve for og også håper vil bli oppnådd i min levetid. Men om det skulle kreves er det et ideal som jeg er forberedt til å dør for.” 

Jeg oppfordre alle til å bruke dagen til å tenke og minnes. Tenk for eksempel over hvordan du kan arbeide i Nelson Mandelas og menneskerettighetenes ånd.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE