TV-aksjonen: Ingen tid å miste

Logo TV-aksjonen 2013

Søndag 20. oktober banker verdens største dugnad på døren igjen.  I år går pengene fra TV-aksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres demenssak.  Over 70000 mennesker har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles.

Aktive Fredsreiser støtter aksjonen.

Årets TV-aksjon har fått mottoet «Ingen tid å miste»

-Antallet mennesker med demens vil øke sterkt i årene framover. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å møte disse enkeltpersonene på en bedre måte, øke forskningen og legge samfunnet bedre til rette, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Bli bøssebærer! (ny fane)

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE