Tysk-Norsk Ungdomsutveksling inviterer til kulturutveksling

Logo Tysk-Norsk Ungdomsutveksling

I september inviterer Tysk-Norsk Ungdomsforum 100 norske ungdommer til Hamburg. Sammen med tyske ungdommer skal de diskutere og arbeide rundt temaet «mobilitet - hva driver deg?».

I en verden hvor grenser viskes ut, avstander blir kortere, og mennesker kommer nærmere hverandre for hver dag som går, er mulighetene nesten uendelige. Derfor vil Tysk-Norsk Ungdomsforum samle ungdom for å diskutere rundt temaet mobilitet; hva som driver dagens ungdom og hva som eventuelt er barrierer og hindre for å gjøre det man har lyst til i dagens samfunn.

Dette gjøres gjennom en workshop over fire dager i Hamburg i september, og er du mellom 16 og 20 år og kan gjøre deg forstått på tysk (man trenger ikke snakke flytende), kan du søke. Man kan velge mellom tre arbeidsgrupper: Media og standpunkt, språk og kreativitet, og sak og scene.

Søknadsfristen er 12. mai.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE