Zigmund Gross misbrukes på det groveste

I en video på Youtube figurerer Aktive Fredsreisers mangeårige tidsvitne, Zigmund Gross som hovedperson i en film fra Auschwitz/ Birkenau. De aller fleste mennesker med litt kjennskap til historien, vil øyeblikkelig se at intensjonen med denne filmen ikke er å hedre en av de overlevende fra andre verdenskrig, men heller å latterliggjøre, degradere og mistenkeliggjøre Zigmund.

For oss som har kjent og samarbeidet med Zigmund, framstår filmen som et spekulativt innslag hvor hovedintensjonen er å krenke hans integritet og troverdighet. At dette på noen måte skulle være et seriøst bidrag i en eller annen debatt, er for oss helt uforståelig.

Reddet fra ilden

Aktive Fredsreiser har som mål å jobbe for menneskerettigheter, menneskeverd og gode demokratiske prinsipper. Ytringsfriheten er en del av de verdiene gode samfunn bygger på. Vi innser derfor at ytringer av den typen det refereres til overfor stadig vil dukke opp.

Motargumentene og innvendingene som burde reises mot denne filmen er mange. Et av de mange, gode argumentene i denne sammenheng mener vi er Zigmunds egen historie, fortalt i boka: ”Reddet fra ilden”.

For øvrig beklager vi på det sterkeste den behandlingen Zigmund Gross utsettes for i overnevnte video.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE