Benjaminprisen til Brandengen skole i Drammen

Benjaminprisen for 2013 ble delt ut den 27.januar i år, og gikk til Brandengen skole i Drammen.

Overrekkelsen ble foretatt av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med følgende hilsen til prisvinnerene:

”Jeg håper at andre skoler i Norge lar seg inspirere og motivere av det arbeidet dere legger ned i kampen mot rasisme og diskriminering. Brandengen er et eksempel til etterfølgelse, og jeg håper dere virkelig er stolte over hva dere har fått til.”

Rektor Gro Tveten leder en skole med rundt 450 elever på 1. til 7.trinn i grunnskolen. Hun understreker at alle på skolen samarbeider om de utfordringene det prisvinnende arbeidet gir. Det er forståelig at det kan være utfordrende å gi god undervisning rundt store temaer til de yngste elevene. Desto mer beundringsverdig er det at skolen har tatt utfordringen og lykkes! Det er også svært hyggelig at kunnskapsministeren berømmer arbeidet. Dette viser at han støtter opp om en skole som jobber seriøst med alvorlige og viktige temaer der menneskeverdet står i sentrum.

Juryens begrunnelse for å gi prisen til Brandengen legger vekt på det seriøse arbeidet skolen lar gjennomsyre hverdagen, og hvor alle med tilknytning til skolen er med å dra lasset.

Aktive Fredsreiser stiller seg i køen av gratulanter, og støtter både juryens begrunnelse og kunnskapsministerens uttalelser i forbindelse med utdelingen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE