Global Dignity Day i Arendal og Lillesand

Global Dignity Day i Lillesand og Arendal

På Global Dignity Day 15. oktober var rundt 250 elever fra Møglestu vgs og Arendal vgs med å reflektere rundt begrepet verdighet. - Fra skolens side er dette opplegget en del av skolens arbeid med temaet Psykisk Helse, slår rektor på Møglestu,  Dag Guldbransen, fast.

Det er tredje gang Møglestu gjennomfører Global Dignity Day, og i fjor hadde de også besøk av Kronprins Haakon.

- Det er verdifullt at elevene deler sine erfaringer og tanker rundt dette temaet da det gir en bevisstgjøring når de skal foreta valg og handlinger i framtida, sier Ellen Ledaal Gjertsen, Avdelingsleder for norsk, økonomi- og samfunnsfag på Arendal vgs

Om Global Dignitiy og Global Dignity Day

Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum. Global Dignity er en uavhengig, ideell og politisk nøytral organisasjon.

Hovedaktiviteten er Global Dignity Day som gjennomføres på videregående skoler i oktober hvert år. I 2014 deltar 30 000 elever over hele landet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE