Right Sidebar

Noe tekst her

Hold av 15. oktober - Global Dignity Day!

Global Dignity Day

Da arrangeres Global Dignity Day på videregående skoler over hele landet. Aktive Fredsreiser er ansvarlig for gjennomføringen av dagen i Aust Agder. Vi trenger flere engasjerte veiledere som vil snakke med ungdommer om verdighet.

I Aust Agder deltar Møglestu vgs (Lillesand) og Arendal vgs den 15. oktober. Tvedestrand og Åmli vgs gjennomfører Global Dignity Day onsdag 8. oktober. Også ellers i landet er det behov for veiledere.

Global Dignity - skoler som deltar i 2014 om det er en skole i nærheten av deg som skal arrangere Global Dignity Day.

På Global Dignity Day gir vi talerstolen til ungdommene, og skaper en unik møteplass mellom ungdom og voksne i lokalsamfunnet, der vi deler tanker og historier om hva verdighet betyr i hverdagen. Markeringen har en varighet på 2 timer og består av to plenumssamlinger og en klasseromsøkt. Som veileder er din hovedoppgave å lede gruppearbeidet og diskusjonen i klasseromsøkten. Denne delen varer i 60 minutter og består av fire elementer:

1. Veileder introduserer seg selv og opplegget
2. Assosiasjonsoppgave om begrepet verdighet gruppevis
3. Deling av verdighetshistorier
4. Elevene skriver en lapp som limes opp på en plakat der de beskriver noe konkret de vil gjøre for å bidra til et godt skolemiljø og øke andres verdighet

For mer informasjon om veilederrollen.
For å kunne delta som veileder må man gjennom en to timers opplæring som vil foregå på kveldstid/ helg.

Høres dette spennende ut?

Om Global Dignity

Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum. Global Dignity er en uavhengig, ideell og politisk nøytral organisasjon.
Hovedaktiviteten er Global Dignity Day som markeres arrangeres årlig den tredje onsdagen i oktober, i år onsdag 15. oktober. Rundt 140 videregående skoler deltar i årets markering, mer enn 1400 frivillige vil engasjere seg som veiledere, og i underkant av 30 000 VG1-elever deltar.

Skolearrangementet  har følgende mål:

  1. Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv.
  2. Elevene skal lære å uttrykke med egne ord hva verdighet betyr for dem og deres liv
  3. Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet

Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke deres egen og andres verdighet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE