Unge historier om verdighet på
Tvedestrand og Åmli vgs

Global Dignity Day Tvedestrand

Onsdag 8. oktober deltok rundt 150 elever fra 1. klasse på Tvedestrand og Åmli videregående skole på en Global Dignity Day. I løpet av et to-timers pedagogisk opplegg delte ungdommene sine tanker og historier om verdighet.

Jan Kløvstad
Jan Kløvstad

Jan Kløvstad, prosjektleder i Bokbyen ved Skagerrak, var hovedveileder og ledet de to plenumsøktene i Lyngmyrhallen.

Til sammen ti veiledere fra Tvedestrand, Åmli og Risør ledet deretter samtaler om verdighet i hver deres klasse sammen med lærere fra skolen. Her laget elevene også lapper med hvor de beskrev hva de konkret ville gjøre for å bidra til et godt skolemiljø. Disse lappene ble deretter hengt opp på en plakat i klasserommet.
Arrangementet ble avsluttet med at elever fortalte sine verdighetshistorier i Lyngmyrhallen.

- En stor takk til elever, lærere, rektor og veiledere som gjorde dette til en inspirerende og innholdsrik dag. Nå ser vi frem til å gjennomføre Global Dignity Day på Møglestu vgs i Lillesand og Arendal vgs onsdag 15, oktober,  sier Camilla Bull Stebekk i Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser leder arbeidet med å gjennomføre Global Dignity Day i Aust Agder. I år er det tre skoler som deltar, og vi oppfordrer flere skoler til å melde seg på. Global Dignity Day har en fleksibel tematisk tilnærming og kan tilpasses skolens eksisterende arbeid med holdninger, verdier, og solidaritetsprosjekter. Global Dignity Day er også tett knyttet til mål i den generelle læreplanen og til kompentansemål i spesifikke fag.

Julie Guddal fremfører sangen All om me
Julie Guddal fremførelse sangen "All of me"

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE